Jeśli masz problemy z aktywacją oprogramowania Nero TuneItUp PRO, spróbuj następujących kroków:


- Podczas aktywacji, proszę wyłączyć firewall i/lub programy bezpieczeństwa. W większości przypadków serwer aktywacyjny jest niedostępny z powodu ograniczeń połączenia spowodowanych przez program zabezpieczający lub połączenie VPN.

- Jeśli to nie działa, proszę zresetować ustawienia przeglądarki Internet Explorer (https://support.microsoft.com/de-de/help/17441/windows-internet-explorer-change-reset-settings)

- Upewnij się, że zegar systemowy jest ustawiony tak, że czas jest pobierany automatycznie z Internetu.

- Jeśli to nie działa, należy sprawdzić "protokoły TLS" w ustawieniach przeglądarki Internet Explorer. Muszą one być aktywowane. Oto przykład użycia innego programu. (https://simplitec.zendesk.com/hc/de/articles/115000681769--Leider-ist-der-simplitec-Server-nicht-erreichbar-Versuchen-Sie-es-bitte-später-noch-einmal-). Następnie zrestartuj komputer i spróbuj ponownie.