W pamięci USB pakietu świątecznego znajduje się instalator Nero online o rozmiarze około 6MB.  Zaletą tego rozwiązania jest to, że za każdym razem podczas instalacji instalator online sprawdzi i pobierze najnowszą wersję oprogramowania Nero.

Jeśli podczas uruchamiania instalatora online wystąpi jakikolwiek problem, np. pobieranie nie powiedzie się, utknie lub walidacja nie powiedzie się, zapewniamy również instalator offline odpowiedniego oprogramowania. Proszę znaleźć swój produkt w poniższych linkach, kliknąć, aby pobrać go na swój lokalny komputer, a następnie spróbować zainstalować go za pomocą instalatora offline.

Linki do pobrania instalatora offline:

Nero 2021: