Verander naar een werkend invoerapparaat in systeeminstellingen->Geluid.

Of probeer in Nero WaveEidtor via menu-opties->apparaatinstelling over te schakelen op een werkend invoerapparaat