Podczas używania Nero Burning ROM lub Nero Express do nagrywania zawartości na płyty, możesz natknąć się na komunikat o błędzie "Proces nagrywania nie powiódł się ...".

Co więc oznaczają te błędy i jak rozwiązać związane z nimi problemy?

Podczas całego procesu nagrywania w Nero Burning ROM lub Nero Express, dana aplikacja wykonuje różne kontrole, aby upewnić się, że operacje związane z nagrywaniem nie zakończą się niepowodzeniem. Będą to:

  • sprawdzanie urządzenia (urządzeń)
  • sprawdzanie nośnika
  • sprawdzanie kasowania płyty lub podobnych operacji.

Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd krytyczny (np. płyta/nośnik jest uszkodzony, nie można uzyskać dostępu do nagrywarki itp.), a aplikacja nie może naprawić lub odzyskać danego problemu, w aplikacji pojawi się okno dialogowe błędu.

Jak wskaże okno dialogowe i pokaże szczegółowo w oknie komunikatu, większość typowych przypadków jest związana z faktem, że płyta/nośnik jest uszkodzony lub prędkość dysku do nagrywania nie działa prawidłowo.  Dlatego w wielu przypadkach włożenie nowej płyty do nagrywarki i kliknięcie przycisku "Nagraj ponownie" rozwiąże problem. Problem z prędkością dysku można prawdopodobnie rozwiązać poprzez aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Wciąż istnieją sytuacje, w których powyższe rozwiązania nie są w stanie rozwiązać Twojego problemu. W takich przypadkach warto przeprowadzić głębszą kontrolę za pomocą pliku dziennika aplikacji.
Aby utworzyć plik dziennika, w Nero Burning ROM kliknij przycisk 'Zapisz dziennik...' lub 'Zapisz' w Nero Express, w odpowiednim oknie wiadomości.
W wyeksportowanych plikach dziennika można znaleźć pewne słowa kluczowe. Poniższa tabela wymienia niektóre z najważniejszych słów kluczowych, które możesz sprawdzić w oparciu o dostarczone tutaj rozwiązania. Może to pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu.