Po zakupie Nero Platinum lub innego oprogramowania Nero 2020 na stronie Nero.com otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o zamówieniu:

  • Link do pobrania oprogramowania
  • twoje 8-bitowe hasło początkowe do konta Nero.


  1. Proszę pobrać instalator na swój lokalny komputer. 
  2. Otwórz folder, do którego pobierzesz instalator, kliknij dwukrotnie NeroPlatinum.exe(lub Nero2020.exe), aby zainstalować najpierw główne aplikacje.
  3. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z instalacją, możesz znaleźć tutaj wiele przydatnych informacji: https://nerosupport.freshdesk.com/pl/support/solutions/folders/44000653302 
  4. Po instalacji należy uruchomić Nero Start, zalogować się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail wprowadzony podczas składania zamówienia) i hasła początkowego (8-bitowy kod, który otrzymałeś w wiadomości e-mail z informacjami o produkcie). Po pomyślnym zalogowaniu produkt Nero zostanie automatycznie odblokowany. Zobacz https://nerosupport.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/44001798936.
  5. Po pomyślnym odblokowaniu można wyświetlić powiadomienie o zainstalowaniu pakietów materiałów w obszarze powiadomień Nero Start w prawym górnym rogu, jeśli produkt zawiera Nero Video lub Nero MediaHome.  Pakiety materiałów to pakiety zawierające motywy filmów, menu płyt, efekty i przejścia itp., które są używane w programach Nero Video i Nero MediaHome do edycji płyt wideo i wideo.

Postępuj zgodnie z powiadomieniem, lub kliknij Nero Video -> Więcej informacji, możesz pobrać 3 instalatory do zainstalowania. Pakiety treści mogą być instalowane w dowolnej kolejności. Zobacz poniższy zrzut ekranu, aby dowiedzieć się, jak go zainstalować. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z pobraniem instalatora, możesz znaleźć linki do pobrania instalatorów offline to ten artykuł.

  • Otwórz powiadomienie o instalacji:
  • Otwórz Nero Video -> Więcej informacji do zainstalowania: