Nero Platinum 365 jest głównym oprogramowaniem. Proszę najpierw go zainstalować.
Pakiety zawartości to pakiety zawierające motywy filmowe, menu dysków, efekty i przejścia itp., które są używane w Nero Video i Nero MediaHome do edycji dysków wideo i wideo. Proszę zainstalować motyw po udanej instalacji Nero Platinum. Pakiety zawartości mogą być instalowane w dowolnej kolejności.