W programie Nero Video, aby utworzyć rozdziały w tytule płyty,
1. Na ekranie Zawartość wybierz tytuł.
2. Pod podglądem tytułu przesuń znacznik pozycji do miejsca, w którym chcesz dodać rozdział.
3. Kliknij przycisk Rozdział, aby otworzyć menu rozwijane.
4. Kliknij "Dodaj rozdział", aby dodać rozdział.