Nero nie rozpoznaje automatycznie płyty CD 800M(90 minut). Teraz jest ona nadal wykrywana jako 700M(80minut).

Jeśli chcesz nagrać pełną płytę zawierającą prawie 800M danych, możesz włączyć funkcję 'OverBurn'.
W Nero Burning ROM/Nero Express, otwórz okno dialogowe Opcje.
Przejdź do zakładki 'Funkcje eksperckie'.
Włącz Overburning CD i ustaw czas na 90 minut.