Może być kilka powodów, dla których Nero Video nie pokazuje swojego okna aplikacji. Jeśli Nero Video nie może się uruchomić, MediaHome nie może się uruchomić, ale Recode może się uruchomić, możesz wykonać poniższe kroki:

1.Otwórz "Zarządzanie Kolorami" w Panelu Sterowania2. Kliknij zakładkę "Zaawansowane".
3. Sprawdź ustawienie "Profil urządzenia", ustaw "Domyślny system (sRGB IEC61966-2.1)


4. Ponownie otwórz Nero Video