Utwórz nową kopię zapasową Local Snapshot, następnie zobaczysz szyfrowanie w 3 kroku, proszę odnieść się do poniższego zrzutu ekranu:


Dziękujemy za wspieranie Nero!


Nero Support Team