Proszę sprawdzić kodek swoich plików.
Kodek Apple Lossless Audio Codec nie jest obsługiwany przez Nero.