1. Wybierz 'Start multisession disc' dla pierwszego nagrywania.


2. Włóż ponownie nagraną płytę. Wybierz 'Continue Multisession disc' dla późniejszego nagrywania.

3. Projekt załaduje dane wypalone na płycie. Możesz dodać swoje dane do późniejszego wypalenia .