Met de Nero SoundTrax wizards kunt u muziek opnemen van LP platen en cassettes en deze snel en gemakkelijk op CD branden.

Aan de volgende voorwaarde moet worden voldaan:
Op de ingang van de geluidskaart moet een platenspeler of cassettebandrecorder zijn aangesloten.
Om van grammofoonplaat of cassette op te nemen, gaat u als volgt te werk:

1. Klik in de menubalk op Extra > Wizards > LP to CD Wizard/Tape to CD Wizard.

-> Het venster Wizard LP naar CD of Wizard Tape naar CD wordt geopend met het scherm Recording Console.

2.Als u wilt horen hoe de geluidskwaliteit wordt gewijzigd door het wijzigen van het opnamevolume, schakelt u het selectievakje Digitale bewaking in.

3.Start het afspelen op het opnameapparaat.

4.Verschuif de schuifregelaar voor het opnamevolume totdat de weergave in de niveaumeters zich voornamelijk in het gele bereik bevindt.


Als de niveaumeters overwegend in het rode bereik staan, zal de geluidskwaliteit verminderen.


5. Als u de opname wilt pauzeren totdat een signaal wordt gedetecteerd bij de opname-ingang, schakelt u het selectievakje Opname pauzeren totdat signaal wordt gedetecteerd in.
Als u de opname wilt pauzeren als er na 20 seconden nog geen signaal is gedetecteerd bij de opname-ingang, bijvoorbeeld omdat de cassette het einde van een zijde heeft bereikt, schakelt u het selectievakje Opname pauzeren na 20 seconden stilte in.

6.Als u het doelbestand wilt wijzigen, klikt u op de knop Doelbestand wijzigen en selecteert u de map waarin u het audiobestand wilt opslaan.

7.Klik op de knop Opnemen.


->Het systeem begint met opnemen.


8.Klik op de knop Pauze om het vastleggen te stoppen.

9.Klik op de knop Volgende.


->Het scherm Automatische sporendetectie wordt weergegeven.


10.Draai aan de jog-draaiknop voor de stiltedrempel totdat de dB-waarde van de pauze is bereikt.

11.Voer de minimale duur van een pauze in het tekstvak Minimale duur van pauze in.


->Nero SoundTrax detecteert passages in het audiobestand en voegt automatisch een pauze in.

12.Voer de minimale duur van een fragment in het tekstvak Minimale duur van fragment in.

13.Klik op de knop Detecteren.


->De tracks in de opname worden automatisch gedetecteerd. De gedetecteerde tracks worden in het betreffende scherm getoond.

14.Klik op de Volgende knop.

-> Het Ruisonderdrukking scherm wordt getoond.

15.Beweeg de Denoiser Level schuiver totdat de gewenste drempelwaarde voor het verwijderen van achtergrondruis zoals sissen, kraken en brommen is bereikt.

16.Verschuif de schuifregelaar Derumble Level tot de gewenste drempelwaarde voor het verwijderen van lage frequentiesignalen die optreden bij het opnemen van LP-platen is bereikt.


Het derumble filter kan ook basfrequenties wissen die deel uitmaken van de opname. Stel de drempelwaarde van de regelaar daarom niet te hoog in.


17.Verschuif de Declicker Level-schuifregelaar tot de gewenste drempelwaarde voor het verwijderen van klikgeluiden die optreden bij het opnemen van grammofoonplaten is bereikt.

18.Verschuif de Decrackler Level-schuifregelaar tot de gewenste drempelwaarde voor het verwijderen van het achtergrondgekraak dat bij het opnemen van grammofoonplaten optreedt, is bereikt.

19.Klik op de Preview-knop.


-> De opname wordt met ruisonderdrukking afgespeeld.

20.Klik op de knop Stop om de preview te stoppen.

21.Klik op de knop Volgende.


->Het CD Compilatie scherm wordt weergegeven.

22.Indien u onmiddellijk een Audio CD image van het project wilt maken, selecteer dan het vakje Project onmiddellijk branden.

23.Als u Nero CoverDesigner wilt starten, selecteert u het selectievakje Nero CoverDesigner starten.

24.Als u pauzes wilt tussen de afzonderlijke tracks, selecteert u de optie Pauze en voert u de duur in seconden en milliseconden in de respectieve tekstvakken in.
Als u de sporen in elkaar wilt laten overlopen, selecteer dan de Crossfade optie knop.

25.Klik op de knop Voltooien.


    U heeft een LP plaat of cassette opgenomen.