Kreatory Nero SoundTrax umożliwiają nagrywanie muzyki z płyt LP i kaset oraz szybkie i łatwe wypalanie jej na płytach CD.


Muszą być spełnione następujące wymagania:

Do wejścia karty dźwiękowej musi być podłączony odtwarzacz płyt lub magnetofon kasetowy.

Aby nagrać płytę LP lub kasetę magnetofonową, należy wykonać następujące czynności:

1. Kliknij pozycję Tools > Wizards > LP to CD Wizard/Tape to CD Wizard na pasku menu.

->Okno Kreator LP na CD lub Kreator Tape na CD zostanie otwarte z ekranem Konsola nagrywania.


2. Jeśli chcesz usłyszeć, jak zmienia się jakość dźwięku przez zmianę głośności nagrania, włącz pole wyboru Monitorowanie cyfrowe.

3. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu przechwytującym.

4. Przesuwaj suwak Głośność nagrywania, aż wskazanie mierników poziomu znajdzie się głównie w żółtym zakresie.

Jeśli mierniki poziomu znajdują się głównie w czerwonym zakresie, jakość dźwięku zostanie obniżona.5. Jeśli chcesz wstrzymać nagrywanie do momentu wykrycia sygnału na wejściu nagrywania, zaznacz pole wyboru Pause recording until signal detected (Wstrzymaj nagrywanie do momentu wykrycia sygnału).
Jeśli chcesz wstrzymać nagrywanie, jeśli po 20 sekundach na wejściu nagrywania nie zostanie wykryty sygnał, na przykład dlatego, że kaseta doszła do końca jednej strony, włącz pole wyboru Pause recording after 20 seconds of silence (Wstrzymaj nagrywanie po 20 sekundach ciszy).

6. Jeśli chcesz zmienić plik docelowy, kliknij przycisk Change Target File (Zmień plik docelowy) i wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik audio.

7. Kliknąć przycisk Nagraj.

->System rozpoczyna nagrywanie.

8. Kliknąć przycisk Pauza, aby zatrzymać przechwytywanie.

9. Kliknąć przycisk Dalej.

->Wyświetlony zostanie ekran automatycznego wykrywania ścieżek.


10. Obracać pokrętłem joggle Silence Threshold, aż zostanie osiągnięta wartość dB dla pauzy.

11. W polu tekstowym Minimalny czas trwania pauzy wpisz minimalny czas trwania pauzy.

->Nero SoundTrax wykrywa fragmenty w pliku audio i automatycznie wstawia pauzę.

12. W polu tekstowym Minimalny czas trwania ścieżki wpisz minimalny czas trwania ścieżki.

13. Kliknąć przycisk Wykryj.

->Ścieżki w nagraniu są wykrywane automatycznie. Wykryte ścieżki są wyświetlane na odpowiednim ekranie.

14. Kliknąć przycisk Dalej.

->Wyświetlany jest ekran Redukcja szumów.
15. Przesunąć suwak Poziom Denoizera, aż zostanie osiągnięta żądana wartość progowa usuwania szumów tła, takich jak syczenie, trzaski i szumy.

16. 16. Przesuwać suwak Poziom derumble, aż zostanie osiągnięta żądana wartość progowa usuwania sygnałów o niskiej częstotliwości, które występują podczas nagrywania płyt LP.


Filtr derumble może również usuwać częstotliwości basów, które są częścią nagrania. W związku z tym nie należy ustawiać zbyt wysokiej wartości progowej suwaka.17. Przesuwać suwak Declicker Level, aż do osiągnięcia żądanej wartości progowej usuwania kliknięć, które występują podczas nagrywania płyt LP.

18. Przesunąć suwak Decrackler Level aż do uzyskania żądanej wartości progowej dla usuwania trzasków tła występujących przy nagrywaniu płyt LP.

19. Kliknąć przycisk Podgląd.

->Nagranie jest odtwarzane z tłumieniem szumów.

20. Kliknąć przycisk Stop, aby zatrzymać podgląd.

21. Kliknąć przycisk Dalej.

->Wyświetlony zostanie ekran Kompilacja CD.


22. Jeżeli chcesz natychmiast utworzyć obraz płyty Audio CD projektu, zaznacz pole wyboru Burn project immediately.

23. Jeżeli chcesz uruchomić program Nero CoverDesigner zaznacz pole wyboru Launch Nero CoverDesigner.

24. Jeżeli chcesz, aby pomiędzy poszczególnymi ścieżkami następowały pauzy, zaznacz przycisk opcji Pauza i w odpowiednich polach tekstowych wpisz czas trwania w sekundach i milisekundach.
Jeżeli chcesz, aby ścieżki przechodziły jedna w drugą, zaznacz przycisk opcji Crossfade.

25. Kliknij przycisk Zakończ.

Nagrałeś płytę LP lub kasetę.