Als tijdens het volgen het gevolgde object verloren gaat of een offset heeft, kunt u "het volgen onmiddellijk stoppen", klik op "Inzoomen" in de linker benedenhoek, zoek het frame waar de volgfout begint, verplaats het volgvakje naar de juiste positie, en begin dan opnieuw met "het volgen".

Als er enkele frames zijn die moeilijk correct te volgen zijn, kunt u die frames ook vinden, het volgvenster naar de juiste positie verplaatsen en klikken op "1 frame achteruit/ 1 frame vooruit volgen".


Zie deze video:

https://www.youtube.com/watch?v=2H96y3Brld0