Podczas śledzenia obiekt śledzony traci lub ma przesunięcie, możesz natychmiast "zatrzymać śledzenie", kliknij "Powiększ" w lewym dolnym rogu, znajdź klatkę, w której zaczyna się błąd śledzenia, przesuń pole śledzenia do właściwej pozycji, a następnie ponownie "rozpocznij śledzenie".

Jeśli istnieją pewne klatki, które są trudne do prawidłowego śledzenia, możesz również znaleźć te klatki, przesunąć pole śledzenia do właściwej pozycji, kliknąć "Śledzenie do tyłu 1 klatka / Śledzenie do przodu 1 klatka".


Proszę zapoznać się z tym filmem:

https://www.youtube.com/watch?v=2H96y3Brld0