Czy martwisz się, że Twoje ważne pliki mogą zostać utracone lub mogą być bezużyteczne na lokalnym komputerze z powodu błędów dysku twardego? Chcesz zaplanować tworzenie kopii zapasowych kilku folderów lub plików w różnych lokalizacjach lub chcesz przywrócić pliki z magazynu online na lokalny komputer?
Od wersji 2019 Nero BackItUp wspiera tworzenie kopii zapasowych i przywracanie za pośrednictwem magazynu online Microsoft OneDrive. Nowa funkcja kopii online, w prosty sposób wykona kopię zapasową plików lokalnych do Microsoft OneDrive lub przywróci je z Microsoft OneDrive.
Kopia zapasowa do Microsoft OneDrive działa podobnie do istniejącego procesu zadania backupu.


Wybieranie typu zadania backupu dla zadania backupu

1. Otwórz ekran główny Nero BackItUp.
2. Jeżeli nigdy nie tworzyłeś zadania backupu, kliknij duży zielony przycisk "Utwórz kopię zapasową teraz".
Jeżeli posiadasz już zadania tworzenia kopii zapasowych, kliknij przycisk "Dodaj kopię zapasową" w prawym górnym rogu i rozpocznij tworzenie nowego zadania tworzenia kopii zapasowej.
3. Wybierz "Kopia online", w wyskakującym menu.
Zostanie wyświetlone konto pamięci masowej online, do którego jesteś aktualnie zalogowany. Możesz również zalogować się na nowe konto poprzez "Add Online Storage".
4. Nero BackItUp obsługuje dwie najbardziej znane usługi przechowywania danych online: Microsoft OneDrive i Google Drive.
5. Kliknij przycisk "OneDrive", aby wybrać Microsoft OneDrive jako cel backupu.


Logowanie i akceptacja powiązanego wniosku o zezwolenie

1.Wypełnij wyskakujące okno dialogowe loginem i hasłem do konta Microsoft OneDrive.
2. Po pomyślnym zalogowaniu się, zobaczysz prośbę o pozwolenie.
Zatwierdź ją, klikając "Tak".

Wraz z tym zatwierdzeniem dajesz pozwolenie na trzy przypadki, pokazane szczegółowo poniżej.

- Pełny dostęp do wszystkich plików, do których masz dostęp Nero BackItUp musi uzyskać zgodę na dostęp do Twojego konta OneDrive w celu przesłania lub pobrania plików. Nero BackItUp NIE zmodyfikuje żadnych istniejących danych przesłanych przez innego klienta Microsoft OneDrive. Aplikacja utworzy nowy folder o nazwie "Nero BackItUp" w głównym katalogu OneDrive. Wszystkie dane z kopii zapasowych zostaną przesłane do tego folderu.

- Dostęp do informacji w dowolnym momencie Nero BackItUp potrzebuje tego uprawnienia jako aplikacja do obsługi zaplanowanych kopii zapasowych, które działają w tle. Jest to również potrzebne w przypadku przesyłania dużych plików, których załadowanie zajmuje więcej czasu. Dzięki temu uprawnieniu cały proces tworzenia kopii zapasowej w Nero BackItUp nie zostanie przerwany, nawet w przypadku, gdy uprawnienia dostępu do OneDrive przestaną być aktualne podczas tworzenia kopii zapasowej (w tym przypadku nie ma konieczności czekania i wprowadzania dodatkowego konta/hasła).

- Przeczytaj swój profil Nero BackItUp musi odczytać informacje o Twoim profilu. Następnie Nero BackItUp uzyska dostęp do Twojego konta Microsoft OneDrive. Po wykonaniu tej czynności Nero BackItUp powróci do ekranu "Backup Task". Na ekranie zostaną wyświetlone informacje o Twoim koncie oraz informacje o pamięci masowej.


Wybierz źródło kopii zapasowej dla zadania tworzenia kopii zapasowej

1. Kliknij "Dalej".
2. Wybierz źródło kopii zapasowej dla zadania backupu.
Nero BackItUp zapewnia dwa rodzaje wyboru źródła kopii zapasowych: Wybór automatyczny oraz Wybór niestandardowy.
W trybie Selekcji automatycznej Nero BackItUp szybko przeskanuje Twój komputer i automatycznie wybierze foldery na podstawie typów nośników, które możesz wybrać za pomocą czterech pól wyboru. Po zakończeniu skanowania Nero BackItUp obliczy całkowitą liczbę plików i folderów, a jednocześnie całkowity rozmiar plików. Ten rodzaj trybu wyboru jest łatwiejszy w użyciu z większą wydajnością dla początkujących użytkowników lub dla użytkowników, którzy chcą wykonać pełną kopię zapasową.
3. Jeśli chcesz dostosować źródło kopii zapasowych, kliknij poniższe łącze "Dostosuj wybór", gdzie możesz ręcznie wybrać źródło (źródła) kopii zapasowych.

Możesz wprowadzić dedykowaną nazwę dla zadania tworzenia kopii zapasowej i wybrać jeden z pięciu różnych typów zaplanowanych kopii zapasowych.


Notka:

Jeśli chcesz mieć pewność, że zawsze będzie tworzona kopia zapasowa najnowszych plików w Microsoft OneDrive, lepiej wybrać opcję "Ciągle":

1. Upewnij się, że wszystko jest ustawione.
2. Kliknij przycisk "Back Up Now".
Nero BackItUp przełączy się z powrotem na Ekran główny, a nowo utworzone zadanie rozpocznie się natychmiast.

Nero BackItUp obsługuje tylko tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie z jednego konta Microsoft OneDrive jednocześnie, ale w rzeczywistości możesz utworzyć wiele zadań tworzenia kopii zapasowych dla jednego konta Microsoft OneDrive. Jeżeli więc utworzyłeś kilka zadań dla jednego konta OneDrive, będą one przetwarzane kolejno.

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową lub przywrócić dane z innego konta Microsoft OneDrive, kliknij ponownie przycisk OneDrive. W menu podręcznym kliknij "Wyloguj się", a bieżące konto logowania zostanie odłączone. Następnie zaloguj się na inne konto Microsoft OneDrive i powtórz powyższe procedury.