Nero Start tworzy dla siebie skrót do pulpitu przy pierwszym uruchomieniu. Przejdź do menu Start systemu Windows > Nero > Nero Start, aby go uruchomić. Następnie na pulpicie powinien pojawić się skrót. W przypadku braku skrótu należy postępować w następujący sposób:

  • Otwórz Eksplorator Windows i przejdź do folderu instalacyjnego, domyślnie jest on włączony: C:\Programming pliki (x86)\Nero Launcher zero
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na NeroLauncher.exe.
  • W menu kontekstowym wybierz 'Wyślij do -> Pulpit', aby utworzyć skrót na pulpicie.