Zazwyczaj podczas instalacji produktów Nero, ikona pulpitu powinna być automatycznie tworzona na pulpicie.

Jeśli nie nastąpi to automatycznie, można utworzyć ikonę pulpitu z jedną z poniższych opcji:

Wariant 1:
Krok 1:

Kliknij menu Start.


Krok 2:
Znajdź program, do którego chcesz się połączyć na ekranie.Krok 3:
Przeciągnij ikonę programu na wolne miejsce na pulpicie.Rezultat:
Ikona jest umieszczona na pulpicie.

Wariant 2:
Krok 1:


Proszę przejść do folderu instalacyjnego, domyślnie jest on włączony: C:\Programuj pliki (x86)\NeroLauncher.Krok 2:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na NeroLauncher.exe.Rezultat:

W menu kontekstowym wybierz 'Wyślij do -> Pulpit', aby wykonać zrzut ekranu na pulpicie.