Zalecanym sposobem przywrócenia kopii zapasowej utworzonej przy użyciu poprzedniej wersji programu Nero BackItUp jest ponowna instalacja tej wersji i użycie jej do przywrócenia. Takie podejście zapewnia maksymalną kompatybilność i najwyższy wskaźnik powodzenia. Starsze wersje oprogramowania można pobrać tutaj: https://www.nero.com/eng/downloads/previous-versions/.
Ponadto do uruchomienia oprogramowania potrzebny jest klucz seryjny. Być może nadal znajduje się on na komputerze, w wiadomościach e-mail lub na okładce płyty CD/DVD, którą zakupiono wcześniej.


Jeśli powyższe rozwiązanie nie działa w Twoim przypadku, istnieją jeszcze dwie inne opcje.

Aby rozróżnić te dwie opcje, należy upewnić się, że w Eksploratorze Windows włączone są rozszerzenia nazw plików. 

  1. Przejdź do "Eksploratora Windows".
  2. Kliknij przycisk "Widok".
  3. Upewnij się, że pole wyboru obok opcji "Rozszerzenia nazw plików" jest zaznaczone.


Teraz pliki kopii zapasowych będą miały kropkę i trzyliterowe rozszerzenie na końcu, np. MyBackup.nco


W przypadku plików z rozszerzeniem .nco możesz spróbować otworzyć je za pomocą najnowszej wersji bezpłatnego narzędzia 7-Zip https://www.7-zip.org/download.html.


W przypadku plików z rozszerzeniem .nba i .nda zainstaluj wersję próbną najnowszego produktu Nero BackItUp stąd: https://www.nero.com/eng/downloads/

  1. Przejdź do zakładki "Nero BackItUp".
  2. Kliknij na "Przywracanie".
  3. Przejdź do "Przeglądaj".
  4. Kliknij na "Źródła lokalne".
  5. Wybierz swoje pliki kopii zapasowej.
    Jeżeli po wybraniu plików nie zostanie wyświetlony żaden błąd, istnieje duże prawdopodobieństwo, że program Nero BackItUp będzie w stanie przywrócić pliki po zakupie.