Uwaga:
Więcej informacji na temat edytowania filmów wideo można znaleźć pod następującym łączem:
Edytowanie filmów

Kliknij poniższe łącze, aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania filmów w formacie portretowym:
Edycja filmów w formacie portretowym

Aby uzyskać więcej informacji na temat edycji obrazu w obrazie (PiP), kliknij poniższe łącze:
Edycja obrazu w obrazie

Mam film. Chcę wyciąć fragmenty, których nie potrzebuję, co powinienem zrobić?
W trybie ekspresowym:
1. Otwórz Nero Video, przeciągnij wideo do storyboardu

2. Przesuń kursor na ramkę, którą chcesz wyciąć. Przesuń mysz na przycisk dzielenia. Kliknij przycisk Split. Wideo zostanie podzielone na dwie części.

3. Jeśli chcesz kontynuować cięcie, możesz przeciąć na kilka części.

4. Zaznacz niepotrzebne części i usuń je.
5. Możesz dodać tekst/przejście między filmami.
6.Eksportuj do formatu, który chcesz.

W trybie zaawansowanym:
1. Otwórz Nero Video, przeciągnij wideo na oś czasu

2. Przesuń kursor na klatkę, którą chcesz wyciąć. Wybierz narzędzie "Cutter" po prawej stronie osi czasu, przesuń na pozycję kursora i kliknij. Film podzielony na dwie części

3. Pozostałe czynności są takie same jak w przypadku trybu ekspresowego