WiFi+Transfer jest klientem, który współpracuje z aplikacją DriveSpan (w urządzeniu mobilnym). Możesz uruchomić aplikację DriveSpan, sterować nią tak, aby wykrywała WiFi+Transfer na komputerze, łączyła się z komputerem i wymieniała dane pomiędzy komputerem a urządzeniem mobilnym.  Więcej informacji na temat tej aplikacji można uzyskać w Nero KnowHow: 

https://neroknowhow.com/2018/09/24/what-is-wifitransfer-tool-for-the-pc-and-how-does-it-work-in-connection-with-drivespan-app/Możesz wyłączyć WiFi+Transfer auto uruchomiony w ten sposób:

1. Otwórz Menedżera zadań Windows.

2. Przejdź do zakładki Startup.

3. Znajdź "WiFi+Transfer".

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na "WiFi+Transfer", aby otworzyć menu kontekstowe, wybierz "Wyłącz" z menu.Możesz również odinstalować WiFi+Transfer z systemu, jeżeli nie masz potrzeby wymiany danych z telefonami komórkowymi za pomocą aplikacji mobilnych Nero.