Nero Recode obsługuje tylko transkodowanie plików audio. Zgrywanie płyt CD audio nie jest dostępne.
Jeśli chcesz zgrać płyty CD, skorzystaj z aplikacji Nero MediaHome lub Disc to Device.