Jeżeli chcesz zmienić język wyświetlania w programach Nero, wykonaj poniższe kroki, odwołując się do zrzutu ekranu.

1.Uruchom Nero Start
2.Kliknij prawą górną ikonę "Wsparcie", a następnie podpunkt "Opcje".
3.W sekcji "Ogólne", możesz ustawić język jak chcesz.

Po kliknięciu przycisku „Zastosuj” zmiana zostanie zastosowana i zapisana.