1. Na pasku narzędzi wybierz opcję Cel jako 'Rejestrator obrazu'.

2. Włóż dysk źródłowy do napędu. Kliknij przycisk Kopiuj na pasku narzędzi.
3. Kliknij przycisk Kopiuj po zdefiniowaniu ustawień.

4. Wybrać ISO jako "Zapisz jako typ". Kliknąć przycisk Zapisz.