Tak.  Nero Video może otwierać i edytować projekty utworzone przez stare wersje Nero Video.  

Jednak stary Nero Video nie jest w stanie otwierać projektów utworzonych przez nowy Nero Video.


Tak więc, po otwarciu i zapisaniu starego projektu w nowym Nero Video, ten zapisany projekt nie może być już otwarty przez stare Nero Video.