Podręcznik Nero Video można znaleźć w aplikacji Nero Video.

Otwórz aplikację Nero Video, kliknij KnowHow w prawym górnym rogu.

W menu rozwijanym kliknij Pobierz podręcznik.Począwszy od Nero 2019, 'Przewodnik na żywo' jest dostępny poprzez 'Nero KnowHow PLUS'.

Włącz przełącznik 'Live Guide' na pasku nagłówkowym Nero Video, Live Guide dostarczy Ci kontekstowe Instrukcje, FAQ i Samouczki dotyczące bieżącego ekranu Nero Video.

Kiedy będziesz przechodzić do innych ekranów, zawartość Przewodnika na żywo będzie automatycznie aktualizowana w celu wyświetlenia informacji z bieżącego ekranu.