Kiedy edytujesz filmy w Nero Video, Nero Video automatycznie zapisuje Twój projekt w tle.

Jeżeli Nero Video przestanie działać przed zapisaniem projektu, nadal będziesz mógł odnaleźć automatycznie zapisany projekt w ten sposób:
1. Otwórz folder Dokumenty bieżącego użytkownika: C:‖Użytkownicy ‖Dokumenty ‖NeroVideo ‖AutoSave. Znajduje się tam plik o nazwie AutoSave.tmp.2. Skopiuj plik AutoSave.tmp do folderu, w którym zazwyczaj znajdują się Twoje projekty, zmień jego nazwę na AutoSave.nvc.

3. Uruchom Nero Video i otwórz AutoSave.nvc. Zobaczysz swój projekt.