Gdy nie uda Ci się zainstalować lub zaktualizować aplikacji w Nero Start, możesz spróbować następujących metod, aby rozwiązać ten problem.


Instalacja aplikacji Nero (np. Nero MediaHome, Nero Recode...) nie powiodła się


Rozwiązanie 1

Zrestartuj Nero Start, przejdź do strony "Aktualizacje", kliknij przycisk "Sprawdź aktualizacje", a następnie pobierz i zainstaluj aplikacje Nero jedna po drugiej, zamiast aktualizować je wszystkie.


Rozwiązanie 2


Kliknij na pierwszą ikonę w prawym górnym rogu Nero Start, wybierz "Opcje" i rozwiń "Instalacje i aktualizacje online".

Zmodyfikuj ścieżkę "Miejsce instalacji produktów Nero" oraz "Pliki tymczasowe", przełącz się na inny dysk, np. dysk D: lub dysk E:, kliknij przycisk "Zastosuj", a następnie przejdź do strony "Aktualizacje", aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Proszę unikać zapisywania do ścieżki zawierającej symbole, spacje lub znaki specjalne.Rozwiązanie 3


Kliknij na pierwszą ikonę w prawym górnym rogu Nero Start, wybierz "Opcje" i rozwiń "Instaluj i aktualizuj online".

Kliknij przycisk "Usuń" za "Plikami tymczasowymi", a następnie przejdź do strony "Aktualizacje", aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.


 Instalacja Nero 2020 nie powiodła się


Rozwiązanie

Proszę pobrać pełny pakiet instalacyjny Nero 2020 z tego miejsca, a następnie dwukrotnie kliknąć pobrany instalator, aby rozpocząć instalację.


Instalacja Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable(x64) nie powiodła sięRozwiązanie


Pobierz Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.23.27280 z
https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe


Zainstaluj ręcznie Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64).


Instalacja Microsoft .NET Framework 4.7.2 nie powiodła się


Rozwiązanie


Pobierz Microsoft .NET Framework 4.7.2 z
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/thank-you/net472-offline-installer


Zainstaluj ręcznie Microsoft .NET Framework 4.7.2.Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiąże problemu na Twoim komputerze, wykonaj kroki opisane w poniższym linku, aby przesłać nam informacje o logu podczas tworzenia zgłoszenia:


https://support.nero.com/pl/support/solutions/articles/44000808581-napotka%C5%82em-problem-techniczny-z-moim-oprogramowaniem-co-musz%C4%99-zrobi%C4%87-aby-uzyska%C4%87-pomoc-