Jeżeli Nero BackItUp nie działa poprawnie w celu przywrócenia płyt DVD, możesz ręcznie wyszukać pliki źródłowe.

1. Znajdź wszystkie pliki ".nba" ze swoich płyt DVD.
2. Zmień rozszerzenie z ".nba" na ".zip".
3. Rozpakuj foldery. W ten sposób znajdziesz pliki źródłowe.
Pliki źródłowe mogą znajdować się w wielu folderach, co oznacza, że musisz znaleźć z folderów jeden po drugim.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że większość plików można odzyskać za pomocą tej metody. Nie jest gwarantowane, że wszystkie pliki zostaną odzyskane, ale straty mogą być odzyskane w jak największym stopniu. Jest to obecnie jedyne rozwiązanie.

Proszę spojrzeć na poniższy zrzut ekranu dla kroków szczegółowych: