Elk serienummer voor een Nero product kan op één PC of laptop worden gebruikt.