Każdy numer seryjny dla produktu Nero może być używany na jednym komputerze PC lub laptopie.