Nero BackItUp is een op de consument gerichte oplossing en maakt geen gebruik van de typische incrementele of differentiële back-upstrategieën die bekend zijn van bedrijfsoplossingen. In plaats daarvan zijn er twee back-up modi:


Local Copy / Online Copy past geen versiebeheer toe. Elk bestand bestaat slechts eenmaal in een back-upset, zodat de back-up gemakkelijk kan worden doorzocht in Windows File Explorer


Van ongewijzigde bestanden waarvan eerder een back-up is gemaakt, wordt niet opnieuw een back-up gemaakt

Een bestand dat uit de brongegevens is verwijderd, wordt niet uit de back-upset verwijderd.

Een bestand dat in de brongegevens is gewijzigd, overschrijft het bestand in de back-upset tijdens de volgende back-up.

Een bestand dat in de brongegevens een andere naam krijgt, wordt als een nieuw bestand aan de back-upset toegevoegd.

Bestanden die aan de brongegevens zijn toegevoegd, worden aan de back-upset toegevoegd

Niet beschikbaar voor optische schijven


Local snapshot past een gelijkaardig concept toe, maar slaat nieuwe/gewijzigde bestanden op in nieuwe back-upsets, zodat het niet zo gemakkelijk is om verschillende versies van eenzelfde bestand terug te vinden


Van ongewijzigde bestanden waarvan eerder een back-up is gemaakt, wordt niet opnieuw een back-up gemaakt

Een bestand dat uit de brongegevens is verwijderd, is niet verwijderd in de vorige back-upset

Een bestand dat in de brongegevens is gewijzigd, is beschikbaar in de volgende back-upset

Een bestand dat in de brongegevens een andere naam krijgt, wordt aan de volgende back-upset toegevoegd alsof het een nieuw bestand is.

Een bestand dat aan de brongegevens is toegevoegd, is beschikbaar in de volgende back-upset

Lokale snapshots op optische schijven vormen een volledige back-up telkens wanneer de taak wordt uitgevoerd.