Najczęściej używane komputery PC pracują obecnie z 64-bitowym systemem operacyjnym Windows na 64-bitowym CPU. Jednak większość dostarczanego oprogramowania to nadal 32-Bit. Tak samo jak pakiet Nero Suite. Microsoft Windows zapewnia warstwę kompatybilności, która pozwala, aby oprogramowanie 32-bitowe działało doskonale na 64-bitowym. Aby określić, czy oprogramowanie jest 32 czy 64-bitowe, można sprawdzić folder instalacyjny. Oprogramowanie 32-bitowe instalowane jest w plikach programów C:\Program Files (x86), natomiast oprogramowanie 64-bitowe znajduje się w plikach programów C:\Program Files. Na typowym komputerze z systemem Windows znajdziesz więcej wpisów w folderze z (x86) niż w innym.


Wadą takiego podejścia jest minimalna różnica wydajności (poniżej 5%). Plus 32-bitowe oprogramowanie może adresować tylko 2 GB pamięci RAM. Jednak nasi inżynierowie zastosowali specjalną technikę, aby umożliwić adresowanie większej ilości pamięci RAM. Można to łatwo dostrzec w menedżerze zadań, gdy np. eksportuje się złożoną linię czasu z filmami 4k w Nero Video. Ponadto niektóre bardzo złożone zadania, takie jak dekodowanie HEVC, działają również w wersji 64-bitowej w naszym 32-bitowym oprogramowaniu, aby zapewnić najlepsze wrażenia klienta.