Jeśli napotkasz ten problem, przejdź do Nero Video, obejrzyj swój projekt źródłowy. Upewnij się przed nagraniem, że dźwięk jest w porządku. Jeżeli nie ma dźwięku podczas podglądu źródła, oznacza to, że pliki źródłowe mają problemy.

Jeśli nie ma problemu podczas podglądu projektu źródłowego, spróbuj poniższych metod:


  • W przypadku Nero Video 2017 i Nero Video 2018, otwórz Opcje->Opcje formatu nagrywania->Format audio, wybierz format audio na AC3(nie Automatyczny), a następnie ponownie nagraj na DVD.

  • W przypadku Nero Video 2019, otwórz Centrum Sterowania Nero-> Aktualizuj. Kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje. Jeśli Nero Video znajduje się na liście, wykonaj aktualizację online do najnowszej wersji.