Istnieją dwa rozwiązania:

Rozwiązanie 1. Dodaj wszystkie pliki wideo w jednym tytule.
Na ekranie edycji zaimportuj wszystkie pliki wideo, które chcesz automatycznie odtwarzać w trybie ciągłym na osi czasu.
Kliknij przycisk Next, aby nagrać na DVD.


Rozwiązanie 2. Ustaw 'End Action' dla tytułów
Jeśli pliki wideo mają różne tytuły, na ekranie Edit Menu, kliknij zakładkę Customize.
W sekcji Interakcja -> Płyta / Projekt, ustaw "Działanie końcowe" jako "Odtwórz następny tytuł".

W ten sposób, gdy płyta jest odtwarzana, wszystkie tytuły będą stale odtwarzane jeden po drugim.