Pytanie: Mam kilka filmów z dołączonymi oryginalnymi ścieżkami dźwiękowymi w 2 językach (niemiecki i angielski).
Ale nie udaje mi się umieścić drugiej ścieżki audio na DVD; tworzona jest tylko pierwsza ścieżka audio (niemiecka).

Odpowiedź: Podczas tworzenia DVD można wybrać tylko jedną ścieżkę audio (język), wiele języków nie jest obsługiwanych.