Jeśli WaveEdtior nie potrafi utworzyć pliku Peak, proszę otworzyć opcje edytora przez menu Options->Editor Options. Kliknij zakładkę Directories, sprawdź katalogi Temprorary i Peak File Directory. Spróbuj wyczyścić te katalogi.