Jeśli masz zainstalowaną wersję testową Nero na swoim komputerze:


Nie ma potrzeby ponownego przechodzenia przez instalację, możesz dodać swój oryginalny numer seryjny Nero ControlCenter, aby go aktywować.


Najpierw należy sprawdzić skrzynkę odbiorczą poczty elektronicznej i otworzyć wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia/informacją o zakupie. Numer seryjny ma następujący format: 


XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX


Aby aktywować oprogramowanie, należy skopiować i dodać ten numer seryjny do Nero ControlCenter. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:


 Otwórz Nero ControlCenter, kliknij przycisk Start w menu Start systemu Windows.


Następnie kliknij na pozycję "Wszystkie aplikacje / Wszystkie programy" -> "Nero" -> "Nero ControlCenter".


W Nero ControlCenter kliknąć pozycję "Serial Numbers" po lewej stronie.


-> Wyświetlony zostanie ekran licencji.


Naciśnij "Add Serial Number".


Wprowadź numer seryjny w polu "Serial Number" i kliknij przycisk "Next".


-> Numer seryjny zostanie potwierdzony.


Wcisnąć "Exit".


Teraz możesz uruchomić pełną wersję produktu Nero poprawnie.