Czasami Nero Start wyświetli ekran "Napraw produkt Nero". Oznacza to, że Nero Start wykrył pewne uszkodzone pliki lub konfiguracje, które uniemożliwiają prawidłowe działanie produktów Nero.

Upewnij się, że sieć jest dostępna, a następnie kliknij "Napraw teraz". Nero Start spróbuje naprawić uszkodzone pliki. Po zakończeniu procesu naprawy możesz otworzyć ekran Aktualizacje, aby sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje dla aplikacji.