Podczas edycji w Nero Video, jeżeli klipy źródłowe mają rozdzielczość 4K lub wyższą i chciałbyś, aby plik wyjściowy również miał rozdzielczość 4K, proszę

1. Otwórz Opcje -> Opcje filmu, wybierz opcję Rozdzielczość jako UItra HD (4K).

2. Aby uzyskać lepszą jakość podglądu, kliknij na ustawienie Preview Quality w obszarze Preview, przeciągnij znacznik w prawo.


Proszę zwrócić uwagę, że opcję Movie Option należy skonfigurować na 4K tylko wtedy, gdy klipy źródłowe mają rozdzielczość 4K lub wyższą.

Jeśli klipy źródłowe są w małej rozdzielczości, pliki wyjściowe nie będą miały dobrej jakości, nawet jeśli opcja Movie Option jest 4K.