Udostępniamy link dla klientów do samodzielnego usuwania Kont Nero.


1. Otwórz stronę internetową Nero AI: https://ai.nero.com 

2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Nero, klikając ikonę w prawym górnym rogu strony internetowej.

3. Po zalogowaniu się ponownie kliknij ikonę w prawym górnym rogu i wybierz "Profil".

4. Na stronie internetowej Profile, kliknij 'Subscription and Plans', aby przejrzeć wszystkie Twoje płatne produkty Nero wiążące się z Twoim Kontem Nero.

Uwaga: po usunięciu Konta Nero, wszystkie Twoje płatne produkty i subskrypcje Nero zostaną również usunięte z serwera Nero. Nie będziesz już ich właścicielem.

5. Kliknij "Hasło i zabezpieczenia", kliknij "Nero ID", kliknij link "Usuń".

Następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie wskazówkami, aby usunąć swoje konto.