Nowy Nero Start udostępnia funkcję aktualizacji online Twoich produktów Nero.

Sprawdzenie Aktualizacji Online spowoduje pobranie aktualizacji dla

        1. Komponentów podstawowych, bezpłatnych aplikacji lub Pakietów Treści.

        2. Aplikacji w produkcie, które są wybrane na stronie Konto Nero -> Mój produkt.

Załóżmy, że na Koncie Nero masz dostępne Nero Platinum Suite i Nero Platinum 2023, a jako produkt domyślny wybierasz Nero Platinum 2023. Wówczas na ekranie Aktualizacje będą wyświetlane tylko aktualizacje dla aplikacji w Nero Platinum 2023. Jeżeli przełączysz się na Nero Platinum jako produkt domyślny, wówczas na ekranie Aktualizacje będą wymienione tylko aktualizacje dla aplikacji w Nero Platinum. Po sprawdzeniu, obok "Aktualizacji" w lewym pasku menu pojawi się plakietka z numerem.Aby zaktualizować konfigurację instalacji i aktualizacji online, kliknij przycisk "Zastosuj" na ekranie opcji, aby zaktualizowane konfiguracje zaczęły obowiązywać.

W przypadku instalacji lub aktualizacji aplikacje muszą być uruchamiane w trybie administratora, dlatego w trakcie instalacji zostanie wyświetlone okno dialogowe UAC umożliwiające uzyskanie pozwolenia.

 

 


Jak skonfigurować funkcję Instaluj i aktualizuj online?

Na ekranie Options (Opcje) w sekcji "Install & Online Update" (Instalacja i aktualizacja online) można ustawić konfigurację instalacji i aktualizacji.

 

Lokalizacja instalacji dla Produktów Nero

Folder główny, w którym Nero Start zainstaluje wszystkie produkty lub aplikacje Nero.

  • Ustawienie Zmień lokalizację instalacji zostanie zastosowane tylko do następnej instalacji lub aktualizacji.
  • Rozmiar miejsca na dysku docelowym dla instalacji powinien przekraczać 5GB lub więcej dostępnego miejsca.

Pliki tymczasowe

Folder używany do przechowywania tymczasowo pobranych plików. Kliknij przycisk "Usuń", aby usunąć cały folder i pliki .

  • Wielkość miejsca na dysku do przechowywania plików tymczasowych powinna przekraczać 5GB lub więcej dostępnego miejsca

Aktualizacja online

Polityka aktualizacji online dla Produktów Nero.
Kliknij przycisk "Sprawdź aktualizacje", aby pominąć bieżącą modyfikację na ekranie Opcji i otworzyć ekran Aktualizacje w celu sprawdzenia najnowszych aktualizacji dla wszystkich dostępnych aplikacji w wybranym produkcie.

  • Pobieraj aktualizacje, ale pozwól mi wybrać, czy chcę je zainstalować (zalecane)

Podczas uruchamiania programu Nero Start sprawdź i pobierz najnowsze aktualizacje dla wybranego produktu. Po pobraniu pakietów instalacyjnych zostanie wyświetlone powiadomienie. Kliknij powiadomienie, aby kontynuować instalację.

  • Sprawdź aktualizacje, ale pozwól mi wybrać, czy chcę je pobrać i zainstalować.

Podczas uruchamiania programu Nero Start sprawdź tylko, czy są aktualizacje dla wybranego produktu. Numer identyfikatora zostanie zaktualizowany w tym samym czasie.

  • Nigdy nie sprawdzaj aktualizacji (niezalecane)

Nigdy więcej nie sprawdzaj aktualizacji dla wybranego produktu.

 

 

 

Jak zainstalować lub zaktualizować aplikacje na ekranie Aktualizacje

Po ustawieniu automatycznego sprawdzania aktualizacji dla Aplikacji Nero, przy każdym uruchomieniu Nero Start aplikacja będzie sprawdzać, czy istnieją aktualizacje dla wybranego produktu. Ponadto możesz sprawdzić ręcznie na ekranie Aktualizacje.


 

Poniżej ekranu oznacza, że wszystkie aplikacje są zaktualizowane do najnowszej wersji.


 

Jeśli dla wybranego produktu dostępne są aktualizacje lub jeśli dla wybranego produktu dostępne są aplikacje, ale nie zostały jeszcze zainstalowane, wszystkie one zostaną wymienione na ekranie Aktualizacje. Różnica polega na tym, że jeśli aplikacja jest dostępna, ale jeszcze nie zainstalowana, na przycisku pojawi się napis "Zainstaluj", a jeśli aplikacja istnieje, ale wymaga aktualizacji, na przycisku pojawi się napis "Aktualizuj".


 

Kliknij przycisk "Zainstaluj" lub "Aktualizuj", aby rozpocząć pobieranie wybranej aplikacji, a następnie ją zainstalować. Również pasek postępu będzie wskazywał cały proces.

W tym samym czasie pobieranie można przerwać klikając przycisk "X". Po rozpoczęciu instalacji/aktualizacji aplikacji nie można już anulować całego procesu.

Możesz również kliknąć przycisk "Aktualizuj wszystko" w prawym górnym rogu, aby zaktualizować wszystkie dostępne aplikacje do najnowszej wersji.


 

Podczas gdy rozpoczyna się aktualizacja aplikacji Nero, możesz opuścić ekran Aktualizacji. Nero Start przeprowadzi cały proces w tle, a Ty zostaniesz powiadomiony o wszystkich udanych instalacjach.


 

Jeżeli zamkniesz Nero Start, gdy aplikacja jest nadal aktualizowana, pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem. Wyjście z Nero Start spowoduje anulowanie wszystkich aktualizacji aplikacji. Możesz ponownie uruchomić proces aktualizacji przy ponownym uruchomieniu Nero Start, klikając "Aktualizuj wszystko".  


 

Jeśli aktualizacja aplikacji nie powiodła się, możesz kliknąć "Spróbuj ponownie", aby spróbować ponownie pobrać i zainstalować aplikację. W większości przypadków rozwiąże to problem. Jeśli problem nadal występuje, kliknij przycisk "Wyślij zgłoszenie", aby utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej, a nasi inżynierowie sprawdzą i rozwiążą problem.