Jeśli podczas aktualizacji aplikacji Nero na stronie "Nero Start" -> "Aktualizacje" status aplikacji jest zawsze "do pobrania" lub "w toku" lub wyskakuje okno dialogowe "Sieć nie jest dostępna", zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami, aby rozwiązać problem:


Rozwiązanie 1

Uruchom ponownie Nero Start, przejdź do strony "Aktualizacje", kliknij przycisk "Sprawdź aktualizacje", a następnie pobierz i zainstaluj aplikacje Nero jedna po drugiej, zamiast aktualizować je wszystkie.


Rozwiązanie 2

Proszę otworzyć Nero Start:

1. Kliknij ikonę "Wsparcie" w prawym górnym rogu i wybierz "Opcje".
2. Rozwiń 'Połączenie sieciowe'.
3. Wybrać "No proxy" (Bez serwera proxy), jeśli komputer jest podłączony do Internetu bez serwera proxy; Wybrać "Use manual proxy" (Użyj ręcznego serwera proxy), a następnie wprowadzić serwer proxy, jeśli komputer jest podłączony do Internetu z ustawionym serwerem proxy.
4. Kliknąć przycisk "Apply" (Zastosuj).
5. Zrestartuj Nero Start, a następnie ponownie zaktualizuj swoje aplikacje na stronie "Aktualizacje".


Rozwiązanie 3

Kliknij na pierwszą ikonę w prawym górnym rogu Nero Start, wybierz "Opcje" i rozwiń "Instalacje i aktualizacje online".

Zmodyfikuj ścieżkę "Miejsce instalacji produktów Nero" i "Pliki tymczasowe", przełącz się na inny dysk, taki jak dysk D: lub dysk E:, kliknij przycisk "Zastosuj", a następnie przejdź do strony "Aktualizacje", aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Proszę unikać zapisywania do ścieżki zawierającej symbole, spacje lub znaki specjalne.