Czy mogę przenieść projekt wideo (PC 1), który został obrobiony za pomocą Nero 2019, na inny komputer (PC 2) i kontynuować edycję za pomocą Nero 2021?
Tak, możesz skopiować projekt i plik źródłowy z PC1 na PC2.
Jeśli projekt został utworzony przez niższą wersję Nero, można go otworzyć w wyższej wersji Nero; Jeśli projekt został utworzony przez wyższą wersję Nero, nie można go otworzyć w niższej wersji Nero.
Tak więc możesz otworzyć projekt w Nero 2021 i edytować, jeśli projekt został zapisany przez Nero 2021, nie można go otworzyć w Nero 2019.