Po zakupie Nero AI Image Upscaler istnieją 2 sposoby uzyskania instalacji:

1. Jeżeli posiadałeś wcześniej instalator Nero Start (Nero Start zostanie zainstalowany razem z instalacją Nero Suite i Nero Core) i zalogowałeś się do niego, wystarczy ustawić AI Image Upscaler jako domyślny produkt w Nero Start:


lub:

Następnie kliknij przycisk Zainstaluj AI Image Upscaler:

2. Jeśli nigdy wcześniej nie instalowałeś Nero Start, pobierz pakiet instalacyjny AI Image Upscaler z poniższego łącza:

Nero AI Image Upscaler 365 wersja subskrypcyjna: https://www.nero.com/download.php?id=naiu_full_installer


Nero AI Image Upscaler wersja stała: https://ecloud.nero.com/index.php/s/Pg4CrcatfSgNMRC