Do nagrywania danych na pamięci/karty USB można użyć programów Nero Burning ROM i Nero USBxCOPY.
W Nero Burning ROM, "Raspberry Pi OS" i "ISO na USB" są wymienione pod pamięcią/kartą USB.
Możesz skopiować obraz ISO systemu Raspberry Pi OS lub Windows na USB i uczynić go urządzeniem rootowalnym.
Można również skopiować inne obrazy ISO, takie jak DVD wideo lub instalacyjne.
Można też utworzyć dysk SecurDisc na USB.
Inne kompilacje nie są obsługiwane przy nagrywaniu na USB.Dane można również skopiować za pomocą programu Nero USBxCopy, wykonując następujące czynności:
1. Włóż pamięć USB do komputera. Zostaną one wyświetlone w prawym panelu.
2. W lewym panelu wybierz zadanie, które chcesz wykonać: Wybierz folder źródłowy do skopiowania; Utwórz Raspberry Pi OS; ISO na USB.
3. Po wybraniu plików skonfiguruj ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami w sekcji Function.
4. Kliknij Start, aby rozpocząć kopiowanie.