Możliwe, że instalacja nie powiodła się, ponieważ katalog nie jest dostępny. Komunikat może wyglądać jak poniżej:Wynika to z faktu, że kiedyś miałeś zainstalowany produkt Nero, a my chcielibyśmy dokonać aktualizacji. Ale instalator nie może znaleźć tego produktu w odpowiedniej lokalizacji. 


Istnieją dwa możliwe powody takiego scenariusza:


1. Zainstalowałeś produkt Nero w ruchomej lokalizacji.

Lokalizacją ruchomą mogą być: dysk zewnętrzny, pamięć USB, dysk sieciowy, itp. W takim przypadku należy dołączyć lub podłączyć urządzenie przenośne z powrotem do komputera i zachować literę napędu jak poprzednio. Następnie należy ponownie rozpocząć instalację. Jeśli nie chcesz instalować urządzenia w tym samym folderze co poprzednio lub nie możesz znaleźć pamięci USB, zapoznaj się z następnym rozdziałem.


2. Nie odinstalowałeś bezpiecznie produktu Nero, np. używając jakiegoś narzędzia do deinstalacji, aby wymusić odinstalowanie. 

W takim przypadku, aby pomyślnie zainstalować produkt, należy najpierw wyczyścić wszystkie pozostałe wpisy Nero z systemu. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w poniższym linku: https://nerosupport.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/44000918833-how-can-i-remove-all-traces-of-previous-nero-programs-