Jeżeli chciałbyś zmienić adres e-mail swojego konta Nero, zapewniamy Ci 2 metody dodania dodatkowego adresu e-mail do Twojego konta Nero. (Nie obsługujemy zmiany adresu e-mail bezpośrednio, ponieważ podstawowy adres e-mail jest powiązany z Twoim zamówieniem w naszym systemie zamówień)

Następnie możesz użyć zarówno podstawowego, jak i dodatkowego adresu e-mail do zalogowania się na swoje konto na stronach internetowych Nero Start i Nero AI. Oba mają to samo hasło.


  • Metoda 1: Użyj Nero Start, aby dodać dodatkowy adres e-mail
  • Metoda 2: Użyj strony internetowej logowania, aby dodać dodatkowy adres e-mail


Metoda 1: Użyj Nero Start, aby dodać dodatkowy adres e-mail

  1. Otwórz Nero Start na komputerze i zaloguj się na konto, na którym chcesz dodać dodatkowy adres e-mail.
  2. Kliknij "Ustawienia konta" w prawym górnym rogu, wybierz "Zarządzaj moim kontem"


  • 3.Przejdź do zakładki "Mój profil", kliknij ikonę "+" za swoim podstawowym mailem, wpisz adres e-mail, który chcesz dodać w 2. mailu, a następnie kliknij przycisk "Aktualizuj mój profil".

Na Twój dodatkowy adres e-mail zostanie wysłana weryfikacyjna wiadomość e-mail; potwierdź ją w wiadomości.
Następnie Twój dodatkowy adres e-mail zostanie połączony z Twoim produktem Nero.
I wreszcie, uruchom ponownie Nero Start.


Metoda 2: Użyj strony internetowej logowania, aby dodać dodatkowy adres e-mail

  1.  Odwiedź tę stronę: https://login.nero.com/oauth/profile i zaloguj się na konto, na którym chcesz dodać dodatkowy adres e-mail.
  2. Wybierz 'Hasło i zabezpieczenia' -> 'Nero ID'.
  3. Kliknij ikonę "+" za podstawowym e-mailem i wprowadź adres e-mail, który chcesz dodać w drugim e-mailu, a następnie kliknij przycisk "Dalej".


Na Twój dodatkowy adres e-mail zostanie wysłana weryfikacyjna wiadomość e-mail; potwierdź ją w wiadomości.
Następnie Twój dodatkowy adres e-mail zostanie połączony z Twoim produktem Nero.